Statistic Portal MyTO

NO UNIVERSITI
DIS 2014
MEI 2015
PERTAMBAHAN REKOD
1 International Islamic University Malaysia (IIUM)
2,666
2,753
87
2 Multimedia University (MMU)
1,816
1,816
0
3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3,757
3,757
0
4 Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)
9
9
0
5 Universiti Malaya (UM)
15,359
15,359
0
6 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
0
0
0
7 Universiti Malaysia Pahang (UMP)
12
12
0
8 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
234
234
0
9 Universiti Malaysia Sabah (UMS)
98
98
0
10 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
1,086
1,150
64
11 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
541
541
0
12 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
863
1,287
424
13 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
0
0
0
14 Universiti Putra Malaysia (UPM)
6,310
6,782
472
15 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
16
16
0
16 Universiti Sains Malaysia (USM)
6,984
7,907
923
17 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
29
29
0
18 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
583
583
0
19 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
10,334
10,334
0
20 Universiti Teknologi MARA (UiTM)
1,106
1,112
6
21 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
576
576
0
22 Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
418
458
40
23 Open University Malaysia (OUM)
124
124
0
24 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
1,085
1,085
0
25 Universiti Utara Malaysia (UUM)
3,467
3,467
0
  JUMLAH
57,474
59,489
2,016

Download:LAMPIRAN LAPORAN MYSYL 1-2015