iQuest – Universiti Kebangsaan Malaysia

Sistem iQuest http://iquest.net.my/iquest dibangunkan untuk membantu penyelidik, ahli akademik dan pelajar mendapatkan sumber maklumat penyelidikan. I-Quest dihasilkan oleh pasukan penyelidik daripada Perpustakaan UKM yang mendapat bidaan Dana Inovasi UKM dan dibangunkan pada 01.01.2013 hingga 01.08.2013. Sistem ini telah mula digunakan di UKM pada September 2013 hingga kini. Dalam membangunkan system ini, pasukan penyelidik Perpustakaan UKM telah berkerjasama dengan Pusat Teknologi Maklumat UKM dan rakan industri milik UKM iaitu Syarikat Refrex Sdn Bhd. Continue reading