JETP (Jurnal Elektronik Teks Penuh) – Universiti Kebangsaan Malaysia

JETP ialah sebuah enjin carian yang dibangunkan untuk membantu pelanggan dan Perpustakaan mengenal pasti jurnal-jurnal elektronik teks penuh langganan institusi. JETP menghimpunkan semua langganan jurnal elektronik beserta maklumat jurnal terindeks ISI Web of Science, Scopus dan Journal Impact Factor sesebuah institusi daripada pelbagai pangkalan data dan memudahkan akses kepada jurnal tersebut daripada dalam dan luar kampus UKM. Continue reading